[EN]

If you plan a building, I offer:

– architectural strategy consultations for large scale developments or any scale commercial use

defining a brief (reasearch, strategy, optimation)

– strategy for attracting more human flow

– scaling a brand identity

– maximizing profitability

– esthetic strategy

– following and creating trends

– strategy of influencing surrounding and maximizing use of its potential

[PL]

Jeżeli planujesz budynek, oferuję:

– konsultacje strategii architektonicznej dla budynków o dużej skali lub każdo-skalowej architektury komercyjnej

ustalanie briefu, czyli programu dla przedsięwzięcia (research, strategia, optymalizacja)

– strategia kreowania przepływu ludzi

– zwiększanie rozpoznawalności marki

– maksymalizacja zyskownosci

– strategia estetyzacji

– konsultacje międzyśrodowiskowe

– śledzenie i kształtowanie trendów

– strategia wpływu na otoczenie oraz wyciągania maksymalnych zysków z otoczenia

Professional consultancy in architecture and business